عکس هیتلر دردسرساز شد

استفاده از تصویر ‘آدولف هیتلر’ برای تبلیغ یك شامپو در شبكه های تلویزیونی تركیه، جنجال آفرین شد.به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری تركیه، یكی از شركت های تجاری تركیه برای تبلیغ شامپوی خود از تصاویر آدولف هیتلر كه به زبان تركی استانبول سخن می گوید، استفاده كرد كه این امر مورد اعتراض یهودیان تركیه قرار گرفت.یهودیان تركیه با انتشار بیانیه ای، ضمن تقبیح پخش این آگهی تلویزیونی خواستار عذرخواهی شركت تولید كننده این شامپو شدند.