زلزله اجتماعی در تهران

نماینده مردم شهریار وملارد در مجلس ، گفت: حاشیه نشینی شهرتهران زلزله خاموش اجتماعی است که اگر بلرزدآسیب های اجتماعی جبران ناپذیر را به بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور وارد می کند. حسین گرو سی در گفت‌و گو با خانه ملت، افزود :حاشیه‌نشینی بر اثر عواملی نظیر گسترش شکاف طبقاتی، رشد بی‌رویه شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ برای زندگی بهتر صورت می‌گیرد.نماینده مردم شهریار وملارد در مجلس شورای اسلامی ، تصریح کرد : حاشیه‌نشین‌ها اغلب بدون توجه به نیازهای اولیه اجتماعی ساخته شده است و به‌طور حتم تنها راهکاری که می‌تواند این بحران را برطرف کند این است که در زیرساخت‌های این واحدها، باید مطالعه و کارشناسی شود.وی ادامه داد : مهاجرت یکی از مباحث جمعیت شناختی است که همانند عوامل طبیعی موجب تغییر جمعیت یک منطقه می‌شود وتنها راهکاری که هم اکنون می تواند این مشکل را رفع کند این است که بسترهای اشتغال کارآمد برای این افراد به نحو مطلوبی در جامعه مهیا شود.نماینده مردم شهریار وملارد در مجلس یاد آورشد: با سرمایه گذاری اقتصادی و عمرانی در مناطق محروم می توان بسیاری از مشکلات اشتغال این مناطق را رفع  واز رشد حاشیه نشینی در کلان شهری همچون شهر تهران جلو گیری کرد./