برگزاری سمینار داوری

 

به گزارش روابط عمومی ، رزم پرثوآ در نظر دارد جهت ارائه آخرین متد علمی و عملی داوری پرثوآ  سمینار داوران سراسر کشور را در روز جمعه 3 اردیبهشت ماه در تهران خ وحدت اسلامی پارک شهر، مجموعه ورزشی پارک شهر  مرکز آموزشی رزم پرثوآ برگزار نماید.   گفتنی است؛ کلیه استان ها موظفند  5 نفر از برترین داوران خود را در این سمینار معرفی و شرکت دهند. به همراه داشتن تصویری از حکم داوری و لباس داوری شامل ( پیراهن آبی، شلوار خاکستری، و کفش مشکی) برای داوران حاضر در این سمینار الزامی است. 

---