مسابقات قهرمانی کشور کونگ فو پرتوآ بانوان

 مسابقات قهرمانی کشور کونگ فو پرتوآ
بانوان
 
چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کونگ فو پرتوآ بانوان به میزبانی استان گلستان از تاریخ 19الی 21 شهریور ماه در چهارده سنی بزرگسالان ، جوانان ، نوجوانان و نونهالان در شهرگرگان برگزار گردید.در این دوره از مسابقات 270 نفر از پرتوکاران از 13 استان کشور با هم به رقابت پرداختند و 40 نفر از داوران قضاوت این دوره از مسابقات را به عهده داشتند.
نتایج تیمی حاصل از این مسابقات به ترتیب عبارت بود از :
رده سنی بزرگسالان: تیم فارس مقام اول، تیم گلستان مقام دوم و تیم زنجان مقام سوم
رده سنی جوانان: تیم جوانان مقام اول ،تیم فارس مقام دوم و تیم مازندران مقام سوم
رده سنی نوجوانان: تیم گلستان مقام اول ، تیم تهران مقام دوم و تیم مرکزی مقام سوم 
رده سنی نونهالان: تیم خراسان شمالی مقام اول ، تیم مازندران مقام دوم و تیم کهکیلویه و بویر احمد مقام سوم .همچنین کاپ اخلاق به تیم سیستان و بلوچستان اهداء گردید.
مسابقات قهرمانی کشور کونگ فو پرتوآ بانوان
ورزش پرتوآ