مربیگری درجه 3

 به گزارش روابط عمومی کمیته پرتوآ کشور دوره مربیگری

درجه 3 با حضور 46 نفر از پرتوآ کاران در بخش بانوان و آقایان از تاریخ 16 الی20/5/92 برگزار گردید

 شرکت کنندگان در این دوره که دارای حکم قهوه ای در بخش بانوان و حکم فنی مشکی در بخش آقایان بودند در صورت موفقیت در آزمون به دریافت حکم مربیگری درجه 3 از وزارت ورزش و جوانان نائل می گردند  
 
 
ورزش پرتوآ