برگزاری دوره مربیگری درجه 3 بانوان و آقایان در مرداد 1393


برگزاری دوره مربیگری درجه 3 بانوان و آقایان در مرداد 1393

 

شرایط و مدارک مورد نیاز :


داشتن حداقل 18 سال تمام

ارائه تصویر مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برابر اصل

ارائه تصویر کارت بیمه ورزشی 1393

ارائه تصویر شناسنامه

ارائه تصویر کارت ملی

ارائه 2 قطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید با زمینه سفید

ارائه تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم ویا
موقت یا معافیت تحصیلی (برای آقایان)

ارائه تصویر حداقل حکم فنی فدراسیونی مشکی دان یک برای
آقایان و قهوه ای برای بانوان

ارائه اصل عدم سوء پیشینه کیفری با تصویر حکم کارگزینی برای
کارمندان دولت

ارائه اصل برگ عدم اعتیاد به مواد مخدر

ارائه اصل گواهی سلامت جسمانی از پزشک معتبر

معرفی نامه هیأت استان

مبلغ شرکت در دوره 000/340/1 ریال میباشد

جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66700202
تماس حاصل نمائید.