اطلاعیه شماره یک

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون فنی  مشکی دان یک تا چهار تیرماه سال 1390 ,تهران, مجموعه ورزشی صدف.

 

به اطلاع ان دسته از همراهانی که در آزمون تیرماه سال 1390 شرکت کرده بودند می رساند نسبت به مراجعه جهت دریافت احکام فنی خود اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم مراجعه مسئولیت بعدی با شرکت کنندگان خواهد بود.

جهت کسب اطلاع بیشتر  با دبیر سبک تماس حاصل فرمایید.

کمیته  آموزش و آزمون پرتوآ کشور