شرایط شرکت در مسابقه وبلاگ نویسی

«اولین جشنواره وبلاگ نویسی پرتوآ»

 

با عنایت الهی و تلاش جمعی از همراهان  پرتوآ کشور در راستای گسترش روزافزون

خدمات الکترونیک که با رویکرد تعامل بیشتر مدیریت سبک با ورزشکاران و همراهان

پرتوآ سراسر کشور از طریق فضای مجازی شکل گرفته است، در کنار سایت رسمی

سبک پرتوآ، راه اندازی سایت های استانی را با مشارکت وسیع مسئولین سبک

سراسر استان های کشور در دستور کار خود دارد...