گردهمایی داوران برتر پرثوآ کشور در تهران

 

 

 

سمینار داوران برتر کشور جمعه 3 اردیبهشت 95 در قسمت عملی از ساعت 9 تا 13در مجموعه ورزشی پارک شهر و در قسمت سمینار علمی از ساعت 14 تا17 در تالار سنگلج تهران برگزار شد،

سمینار خاصی که حتی کوچکترین و ریزترین موارد یک مبارزه پرثوآ در آن بررسی شد و داوران خود را برای قضاونتی پاک و دقیق در مسابقات امسال در همین ابتدای سال اماده کردند.

 ---