تسلیت به آقای داورپناه (نائب رئیس پرتوآی استان کهگیلویه و بویراحمد)

 

 

بدینوسیله جامعه پرتوآ درگذشت نابهنگام برادر جناب آقای داورپناه را که از پرتواکاران قهرمان بودند ، به

ایشان و خانواده محترمشان و همچنین پرتوآی استان کهگیلویه و بویراحمد تسلیت عرض می نماید.