بخشنامه برگزاری دوره مربیگری درجه 3 تهران - 25 الی 29 آذرماه

 

بخشنامه برگزاری دوره مربیگری درجه 3 تهران - 25 الی 29 آذرماه
 
به اطلاع متقاضیان شرکت در دوره مربیگری درجه 3 پرثوآ می رساند، با توجه به بخشنامه فدراسیون پیش ثبت نام تا تاریخ 20/9/92 تمدید شد ضمناً با توجه به  محدودیت شرکت در این دوره تنها از افرادی که مطابق بخشنامه شرایط شرکت داشته باشند و پیش ثبت نام را در موعد مقرر انجام داده باشند امکان حضور در دوره را خواهند داشت.
 
بخشنامه برگزاری دوره مربیگری درجه 3 تهران - 25 الی 29 آذرماه
ورزش پرتوآ