یك فروند جنگنده كره جنوبی سقوط كرد

یك فروند جنگنده متعلق به نیروی هوایی كره جنوبی روز چهارشنبه سقوط كرد.به گزارش ایرنا، تلویزیون كره جنوبی گفت، این جنگنده در سواحل استان ‘ چونگ چیونگ ‘ در غرب كره دچار نقص فنی شده و سقوط كرد.خلبان این جنگنده با استفاده از چتر نجات موفق شد جان خود را نجات دهد.كره جنوبی در تلاش است تا با خرید جنگنده های جدید، پرواز برخی از هواپیماهای نظامی قدیمی خود را متوقف كند.این اتفاق در حالی رخ می دهد كه كره جنوبی و آمریكا در روزهای اخیر رزمایش مشترك با برای نشان دادن توان نظامی دریایی و هوایی برگزار كردند.