کسري بودجه ژاپن رکورد زد

کسری بودجه ژاپن رکورد زد.به گزارش مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، ژاپن نیز با مشکل کسری بودجه شدید مواجه شده است. در ماه ژانویه کسری بودجه ژاپن به پنج میلیارد و چهارصد میلیون دلار رسید که بی سابقه ترین میزان کسری بودجه ژاپن در مدت یک ماه از سال هزار ونهصدو هشتادو پنج تاکنون است. بخش اعظم افزایش بی سابقه کسری بودجه ژاپن، افزایش تقاضا برای نفت وارداتی در این کشور است. در پی وقوع فاجعه اتمی در نیروگاه اتمی فوکوشیما، تقاضا برای حاملهای انرژی در ژاپن افزایش قابل توجهی داشته است. در حال حاضر، فقط دو رئاکتور اتمی ژاپن فعال است و کمبود انرژی به مشکلی جدی برای این کشور تبدیل شده است. کاهش تقاضا در کشورهای غربی برای محصولات ژاپنی نیز یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه است. افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز مشکلات مالی ژاپن را دوچندان کرده و به اقتصاد این کشور ضربه زده است.