ورود یك میلیون دز واكسن آنفلوآنزا به كشور

رییس كمیته پیشگیری از آنفلوآنزا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعلام كرد برای پیشگیری از آنفلوآنزای فصلی، امسال بخش خصوصی یك میلیون دز واكسن وارد كشور كرد.  محمود سروش افزود: امسال 30 درصد سرماخوردگی ها آنفلوآنزای فصلی بوده است.وی اظهار داشت: رعایت اصول حفاظت فردی، مراقبت از تماس های فردی و جمعی و مراجعه به پزشك در صورت بروز آثار سرماخوردگی به كنترل آنفلوآنزا كمك می كند. منبع: ایرنا