نشست منطقه‌ای آسیا – اقیانوسیه از فردا در تهران

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست گفت: نشست منطقه‌ای آسیا – اقیانوسیه با عنوان “ساز و کار بین‌الدولی تنوع زیستی و خدمات زیست بومی” توسط برنامه محیط زیست ملل متحد از فردا با میزبانی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت دولت‌های نروژ و کره جنوبی، طی 3 روز برگزار می‌شود.اصغر محمدی فاضل در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: نشست منطقه‌ای آسیا – اقیانوسیه توسط برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP)، با میزبانی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت دولت‌های نروژ و کره جنوبی، طی 3 روز از تاریخ 20 تا 22 اسفند سال جاری با حضور حدود یکصد نفر متخصصان، صاحبنظران، کارشناسان ارشد و تصمیم‌گیران زیست محیطی کشورهای منطقه و نیز نهادهای بین‌المللی مرتبط همانند از جمله UNEP ,UNDP ,FAO ,UNESCO ، ECO ، SACAM ،RAMSAR  برگزار می‌شود. وی ادامه داد: این ساختار جدید با عنوان “ساز و کار بین‌الدولی تنوع زیستی و خدمات زیست بومی” موسوم به IPBES با هدف گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات جهت تصمیم‌گیری در سطوح مختلف سیاستگذاری همانند معاهده‌های زیست محیطی بین‌المللی و منطقه‌ای و توسعه مذاکرات مرتبط با سیاستگذاری ایجاد شده است.فاضل افزود: این فرایند با تبادل موافقت‌نامه‌های چند جانبه زیست محیطی با سایر ذینفعانی که دغدغه حفاظت از تنوع زیستی را دارند انجام می‌گیرد.معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست عنوان کرد: این ساز و کار 4 وظیفه اصلی دارد که شامل شناخت و اولویت‌بندی کردن داده‌های علمی و کلیدی مورد نیاز تصمیم سازان و تسریع در تولید دانش زیست محیطی، انجام مطالعات دوره‌ای و به هنگام تنوع زیستی، خدمات زیست بومی و موضوعات مرتبط، حمایت از تدوین راهبردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و اجرای آنها از طریق معرفی ابزارها و روش‌های کارآمد و اولویت بندی ظرفیت‌سازی‌های کلیدی مورد نیاز جهت افزایش تعامل بین دانش و سیاست و فراهم کردن حمایت‌های مالی و معنوی در زمینه‌های اولویت دار می‌شود.وی خاطرنشان کرد: نشست تهران با هدف دستیابی به موضوعات معرفی این ساز و کار جدید به کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، ارائه گزارش پیشرفت کار و اخذ نظرات کشورهای شرکت کننده، بررسی اسناد رسمی تهیه شده با همکاری آژانس‌های سازمان ملل متحد از جملهNEP ,UNDP ,FAO , UNESCO، جمع بندی نظرات کشورها با هدف حصول به مواضع مشترک (یا مشابه)، بررسی راهکارهای تشریک مساعی با سایر معاهدات زیست محیطی و تبادل تجربیات و آموخته‌ها در زمینه تنوع زیستی و خدمات زیست بومی کشورهای شرکت کننده برگزار می‌شود.