نرخ بيكاري اسپانيا، بالاترين سطح در 15سال گذشته

نرخ بيكاري اسپانيا از 21.5 درصد در سه ماهه سوم به 22.9 درصد در سه ماهه چهارم سال 2011 افزايش يافت كه بالاترين سطح در 15 سال گذشته محسوب مي شود. به گزارش ايسنا، رشد نرخ بيكاري اسپانيا، فشارهاي متوجه ماريانو راخوي، نخست وزير اين كشور، براي عمل به وعده انتخاباتي‌اش براي اشتغالزايي را افزايش مي دهد. اين نرخ بيكاري دو برابر متوسط نرخ بيكاري منطقه يورو و فراتر از نرخ22.5 درصد مورد پيش بيني اقتصاددان‌ها است. گيندوس، وزير اقتصاد اسپانيا، بيكاري را منشاء اصلي آسيب پذيري اقتصاد اين كشور دانسته و ابراز اميدواري كرده است كه در كوتاه مدت اصلاح شود. اداره آمار اتحاديه اروپا اعلام كرده است يك سوم از بيكاران منطقه يورو در اسپانيا هستند كه در آن نيمي از جوانان كار ندارند. دولت حزب مردم كه در انتخابات 20 نوامبر برنده شد، وعده داده است مقررات كار و دستمزد را در ظرف دو هفته آينده مورد اصلاح قرار دهد تا شركت‌ها را به استخدام ترغيب كند. اقتصاد اسپانيا در سه ماهه چهارم سال 2011 به ميزان 0.3 درصد كوچك شد و ممكن است در سال ميلادي جاري، 1.5 درصد كوچك شود كه نرخ بيكاري اين كشور را به 23.4 درصد مي رساند.