قهرمان لیگ با تبانی مشخص شد!

در خصوص قهرمانی تیم فوتسال گیتی‌پسند عنوان کرد: به هر حال دوست نداشتند منصوری قهرمان شود. به هر کاری دست زدند تا بتوانند قهرمانی را به تیم گیتی‌پسند بدهند.رضا لک در گفت‌وگو با فارس ، وی ادامه داد: چگونه در نیمه اول بازی 2 بر 2 تمام می‌شود و در نیمه دوم 11 بر 2 در یک دقیقه 4 گل رد و بدل می‌شود. اتفاقاتی که در این دیدار افتاد نشان داد که امسال قهرمان با تبانی مشخص شد و همه کسانی که فوتسال را می‌فهمند می‌دانند قهرمان واقعی منصوری است، زیرا 65 امتیاز را با شرافت کسب کردیم.سرمربی منصوری با اشاره به توقف بازی در ثانیه‌های پایانی بازی خاطرنشان کرد: ما هر گلی که می‌زدیم گیتی‌پسند 3 گل می‌زد. قرار بود هر دو بازی همزمان تمام شود اما نمی دانم چرا بازی ما زودتر تمام شد. تمام تمهیدات و امکانات را ریخته بودند تا بتوانند همه چیز را کنترل کنند.وی درباره عدم حضور چند بازیکن فولادماهان گفت: اصفهانی‌ها در این دیدار از چند بازیکن خود استفاده نکردند، اما آنهایی که به میدان رفتند با تمام توان و شرافت بازی کردند. این قهرمانی‌ها ارزشی ندارد. امیدوارم کسانی که باعث و بانی چنین اتفاقی بودند بتوانند به راحتی بخوابند.