قصاص براي زني كه شوهر دوستش را كشت

زني كه متهم است شوهر دوستش را با ضربه چاقو به قتل رسانده، پس از محاكمه به قصاص محكوم شد.شرق: وقوع اين قتل اوايل سال‌جاري توسط مسوولان بيمارستاني در شيراز به پليس اطلاع داده شد و كارآگاهان وقتي به مركز درماني رفتند، جسد «يحيي» را در حالي مشاهده كردند كه به گفته پزشكان جسم نوك‌تيزي شبيه به چاقو وارد قلب وي شده و عروقش را پاره كرده بودند.مسوولان بيمارستان به پليس توضيح دادند، يحيي را زني جوان به بيمارستان رساند و سپس از فرصت استفاده كرد و پا به فرار گذاشت. ماموران بعد از اطلاع از اين موضوع به تحقيق درباره زندگي خصوصي قرباني پرداختند و فهميدند، او زن جواني را به نام «ميمنت» به عقد موقت خودش درآورده بود، با احتمال دست داشتن ميمنت در قتل اين زن بازداشت شد. او وقتي تحت بازجويي قرار گرفت، ضمن اعلام بي‌گناهي قاتل را كه يكي از دوستانش بود، معرفي كرد و گفت: «روز حادثه من و يحيي به خانه پدرشوهر دوستم به نام «فرزانه» رفتيم و در آنجا يحيي و فرزانه با هم دعوا كردند و دوستم شوهرم را با چاقو زد، بعد من يحيي را به بيمارستان رساندم و فرار كردم.»كارآگاهان بعد از شنيدن اين اظهارات سراغ فرزانه رفتند و او را بازداشت كردند. اين زن در بازجويي به كشتن يحيي اقرار كرد و پس از بازسازي صحنه جنايت راهي زندان شد. او چند روز قبل در دادگاه كيفري استان فارس پاي ميز محاكمه رفت. در اين جلسه ابتدا نماينده دادستان جزييات قتل را شرح داد و براي ميمنت تقاضاي مجازات كرد و سپس اولياي دم مقتول گفتند، خواسته‌شان قصاص عامل جنايت است.در ادامه نوبت به زن جوان رسيد تا از خودش دفاع كند. او گفت: «من يحيي را از وقتي با ميمنت ازدواج موقت كرده بود، مي‌شناختم و قبل از آن شناختي از وي نداشتم. روز حادثه ميمنت و شوهرش براي مصرف موادمخدر به خانه پدرشوهر من آمدند و شروع به مصرف كردند. در همان حال كه يحيي تحت تاثير مواد قرار گرفته بود با من به مشاجره پرداخت و دعواي ما بالا گرفت. مرد معتاد كه عصباني شده بود، يك پارچ آب را به طرفم پرت كرد و من يكهو كنترل خودم را از دست دادم و در واكنش چاقو ميوه‌خوري را كه نزديكم بود، برداشتم و به طرفش پرت كردم كه چاقو مستقيم وارد قلبش شد. از اين اتفاق شوكه شده بودم براي همين از دوستم خواستم سريع شوهرش را به بيمارستان برساند.»اين زن ادامه داد: «هرچند يحيي با چاقويي كه من به طرفش پرت كردم كشته شد، به هيچ‌وجه قصد کشت او را نداشتم و فوت شدن اين مرد يك اتفاق ناخواسته بود.»بنابر اين گزارش، هيات قضات بعد از شنيدن دفاعيات متهم وارد شور شدند و او را به قصاص محكوم كردند.