طوفان شن تصادف 23 خودرو در دوبی را رقم زد

بيش از 23 خودرو در شیخ‌نشین دوبی بایکدیگر تصادف کردند و باعث زخمی‌شدن بیش از 10 نفر شد.به گزارش ایسنا در دوبی، در حادثه رانندگی که در شیخ‌نشین دوبی رخ داد باعث برخورد بیش از 23 خودرو و واژگونی چندین خودرو در این سانحه شد.سرهنگ «خمیس مطرالمزینه» معاون مدیر پلیس دوبی، با حضور در صحنه حادثه اظهار کرد: دلیل اصلی این تصادف گسترده طوفان شن و نبود دیدکافی است.وی با بيان اينكه بیش از 23 خودرو در این حادثه آسیب‌های فراوانی دیدند و سه خودرو نیز واژگون شد، اظهار کرد: در این حادثه بیش از 10 نفر زخمی شدند که حال دو تن از آنان وخیم است.به گزارش ایسنا، پس از وقوع این حادثه «شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل‌مکتوم» ولی عهد دوبی نیز در صحنه حادثه حضور یافت.