سرنوشت انگشتان تایپیست‌ها

کارشناس ارشد فیزیوتراپی بیمارستان شهید مدرس گفت: انگشتان تایپیست‌ها به دلیل فعالیت زیاد بر اثر مشکلات اسکلتی کج می‌شود که باید برای جلوگیری از این عوارض از دستکش مخصوص، خمیربازی و وسیله ورزشی دستی پلاستیکی استفاده کنند. محمد رضا گلپور گفت‌: با اشاره به شغل‌های مختلفی که در آن عارضه‌های عضلانی و اسکلتی به وفور رخ می‌دهد، اظهارداشت: یکی از این شغل‌ها تایپیست‌ها هستند که برای درمان به بیمارستان شهید مدرس هم مراجعه می‌کنند و مشاهده می‌شود که انگلشتان آنها به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی کج شده است.به گزارش روزگار نو وی در توصیه به افراد تایپیست و کسانی که با کیبورد کامپیوتر کار می‌کنند، افزود: این افراد سعی کنند از دستکش‌های مخصوص برای این شغل استفاده کنند و همیشه نیز از یک خمیر یا وسیله ورزشی دستی که به صورت پلاستیکی بوده همیشه همراه خود دارند استفاده کنند و در ساعات بیکاری انگشتان خود را نرمش دهند.گلپور به بیماری‌های جدید شغلی در زمینه بیماری‌های اسکلتی و عضلانی از جمله برای حسابدارها و تایپیست‌ها که دچار دردهای گردن، انگشت و شانه می‌شوند، اشاره و خاطرنشان کرد: در این زمینه توصیه می‌شود تایپیست‌ها همیشه خمیر بازی در کیف خود داشته باشند و در زمان فراغت انگشتان خود را با آن نرمش دهند زیرا در نهایت در صورت رعایت نکردن این موارد انگشتان آنها کج می‌شود.