زلزله “الخواجه” بحرین را به لرزه انداخت

شهرها و مناطق مختلف بحرین امروز صحنه تظاهرات اعتراض آمیز مردم در حمایت از “عبدالهادی الخواجه” بود.به گزارش العالم، تظاهرات امروز با دعوت ائتلاف چهاردهم فوریه و تحت عنوان “جمعه زلزله الخواجه” در حمایت از این فعال بحرینی صورت گرفت که بیش از دو ماه در زندانهای آل خلیفه دست به اعتصاب غذا زده است.نیروهای آل خلیفه نیز مانند همیشه به تظاهرات مسالمت آمیز مردم حمله کرده و مردم را با گلوله های جنگی و گازهای سمی و اشک آور هدف قرار دادند.