راننده مست 100 هزار يورو خسارت زد

بنابراعلام پليس استراليا، يك خوردو سواري كه هر دو سرنشين آن مست بوده‌اند در يك سانحه رانندگي با هشت خودرو پارك شده برخورد كردند.به گزارش ايسنا،‌ به گفته پليس دو سرنشين اين خودرو كه پدربزرگ و نوه بوده‌، چند ساعت پيش از رانندگي و وقوع اين سانحه در وضعيت عادي نبوده‌اند.به گفته پليس تاكنون مشخص نشده‌ است كه كدام از اين دو نفر در حين وقوع حادثه پشت فرمان بوده‌اند.به گفته پليس در اين سانحه رانندگي به هشت خودرو پارك شده حدود 100 هزار يورو خسارت وارد شده است.به گزارش پايگاه اينترنتي Austrian Times، دو سرنشين اين خودرو كه در اين سانحه مجروح شده ‌بودند پس از مداوا به اداره پليس منتقل شدند اما در بازجويي‌هايشان پاسخ‌هاي ضد و نقيضي به پليس دادند.