حکم جلب فیروز کریمی ؟

 حکم جلب فیروز کریمی به دلیل برگشت خوردن چکی به میثم منیعی بابت 30 میلیون تومانی که از او قرض گرفته بود صادر شده است. چکی که میثم منیعی آن را خرج کرده است.به گزارش جام نیوز، حکم جلب فیروز کریمی به دلیل برگشت خوردن چکی به میثم منیعی بابت 30 میلیون تومانی که از او قرض گرفته بود صادر شده است. چکی که میثم منیعی آن را خرج کرده است.میثم منیعی روز گذشته گفت: « متأسفانه این اتفاق افتاده است و پیگیری و در خواست من هم از افرادی که چک را به آن ها داده بودم. در این موضوع تأثیری نداشت و آن ها چک را برگشت زدند  و علاوه بر این حکم جلب آقا فیروز را گرفته اند. با این وجود در تلاش هستم تا این مشکل را رفع کنم.»