تکذیب آماده‌باش نيروهاي وزارت نفت

به گزارش ايسنا رستم قاسمي در حاشيه‌
جلسه‌ هيات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه علت اين‌كه به
نيروهاي وزارت نفت آماده‌باش اعلام شده است چيست؟ گفت: كجا چنين مطلبي
اعلام شده است؟

خبرنگار مذكور با بيان اين‌كه اين خبر در سايت‌ها منتشر شده است، خواستار
توضيح از وزير نفت شد كه وي اظهار كرد: آماده‌باشي اعلام نشده و سايت‌ها
خودشان اين مطلب را منتشر كرده‌اند.