برنامه‌اي براي«لباس متحدالشكل دانشجويي»نداريم

معاون فرهنگي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري با بيان اينكه در زمينه پوشش
دانشجويان در دانشگاه‌ها هيچ مقررات و دستورالعمل جديدي ارائه نشده است،
گفت: در هر زماني دانشگاه‌ها مكلف به اجراي آيين‌نامه‌هاي عفاف و حجاب
هستند و اين مساله به زمان خاصي محدود نمي‌شود.

غلامرضا خواجه‌سروي در گفت‌وگو با ايسنا،
با اشاره به اظهارات اخير قائم‌مقام وزير كشور مبني بر اجراي دستورالعمل
پوشش دانشجويان از مهرماه جاري، گفت: در مورد پوشش دانشجويان در دانشگاه‌ها
هيچ‌گونه مقررات جديدي نداريم و تمامي مقررات و آيين‌نامه‌ها از گذشته
بوده است.

وي با بيان اينكه طي سال‌هاي گذشته، دانشگاه‌ها در حد توان خود نسبت به
اجرايي شدن آيين‌نامه عفاف و حجاب اقدام كرده‌اند، افزود: دانشگاه‌ها تلاش
كرده‌اند در حد مقدورات خود و فضاي موجود اين آيين‌نامه را اجرا كنند.

خواجه‌سروي با بيان اينكه دستورالعمل پوشش، دستورالعمل خاصي نيست، اظهار
كرد: بخش‌نامه‌هايي كه مربوط به پوشش دانشجويان است، ضمن مقررات اداره
دانشگاه‌ها عنوان شده و دانشگاه‌ها در حال حاضر مكلف هستند تا در تمامي
ماه‌ها و فصول اين آيين‌نامه را اجرا كنند.

اجراي ضوابط پوشش دانشجويي مربوط به فصل خاصي نيست

معاون فرهنگي وزير علوم با بيان اينكه اجراي ضوابط پوشش دانشجويي مربوط به
فصل خاصي نيست، افزود: دانشگاه‌ها مي‌دانند كه بايد اين ضوابط را در طول
سال نيز اجرا كنند.

وي با اشاره به تاكيد وزارت علوم بر تبيين آيين‌نامه عفاف و حجاب براي
دانشجويان جديدالورود و بالخص مقطع كارشناسي گفت: به علت ناآشنا بودن اين
دانشجويان با آيين‌نامه‌هاي جديد، دانشگاه‌ها بايد بنا به مقررات حاكم بر
دانشگاه‌ها، ساز و كارهاي زندگي دانشگاهي و خوابگاهي را براي دانشجويان
جديد تبيين كنند.

وي تاكيد كرد: همچنين يكي از موارد تاكيد شده براي دانشجويان جديدالورود،
مقررات پوشش و عفاف و حجاب است كه بايد از سوي دانشگاه‌ها تفهيم موضوع شود.

در مورد دانشجويان دكتري مورد بد پوششي نداريم

معاون فرهنگي وزير علوم با بيان اينكه دانشجويان كارشناسي ارشد به اندازه
كافي با مقررات پوشش آشنايي دارند، افزود: در مورد دانشجويان دكتري اصلا
مورد خاصي براي بدپوششي آنان نداريم.

وي خاطر نشان كرد: دانشگاه‌ها بايد در تابستان امكانات لازم براي برگزاري
مناسب الگوهاي دانشجويان جديدالورود را فراهم كنند، تا بتوانند در اين
نشست‌ها به ميزان لازم به اين مساله بپردازند و مقررات دانشگاه را براي
دانشجويان تبيين كنند.

خواجه‌سروي با اعلام انتشار كليه مقررات مربوط به زندگي دانشجويي و
آيين‌نامه‌هاي جديد مانند كرسي‌هاي آزادانديشي، ضوابط زندگي دانشجويي، جشن
فارغ‌التحصيلان و … در تابستان سال جاري، گفت:‌ حتي اين آيين‌نامه‌ها
بايد در بسته‌هاي فرهنگي به دانشجويان جديدالورود داده شود.

وي ادامه داد: اگر مقررات مربوط به پوشش دانشجويان هر سال براي آنان و دانشگاه‌ها تفهيم شود، قطعا اثرات مثبت خود را خواهد گذاشت.

چيزي به نام لباس متحدالشكل دانشجويي نداريم

وي با بيان اينكه بر اساس مقررات حاكم بر دانشگاه‌ها و مصوبات شورايعالي
انقلاب فرهنگي، چيزي به نام لباس متحدالشكل دانشجويي نداريم، گفت: قطعا
براي اول مهر نيز لباس متحدالشكل نخواهيم داشت.

خواجه‌سروي با اشاره به مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي مبني بر پوشش در عين
تنوع، گفت: اگر دانشجويان و دانشگاه‌ها لباس متحدالشكل را انتخاب كردند،
از نظر ما ممنوعيتي براي اجراي آن در دانشگاه‌ها وجود ندارد، اما لباس
متحدالشكل جزو مقررات دانشگاه‌‌ها نيست.

وي با بيان اينكه حتي براي حجاب نيز در دانشگاه‌ها سلسله‌ مراتب قائل
هستيم، افزود: حجاب عالي حتما چادر است، منتهي حجاب مراتب پايين‌تري نيز
دارد كه هم در آقايان و هم در بين خانم‌ها بايد در حد عرف جامعه رعايت شود
كه اين مسئله طبق مقررات دانشگاه پذيرفته شده است.

داشتن چادر در دانشگاه‌ها اجباري نيست

معاون فرهنگي وزير علوم در خاتمه با بيان اينكه داشتن چادر در دانشگاه‌ها
اجباري نيست، گفت: ما بايد در آموزش عالي خود را با قوانين نظام جمهوري
اسلامي ايران نيز وفق دهيم.

به گزارش ايسنا، پيش از اين افشار قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي و
فرهنگي اعلام كرد كه از مهر ماه امسال دانشجويان سراسر ايران بايد مطابق
دستورالعمل ابلاغ شده از سوي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي لباس بپوشند.