بررسی فوری طرح قطع صادرات نفت به اروپا

مؤید حسینی صدر عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی کشورمان گفت: برخی از نمایندگان مجلس خواستار قطع صادرات نفت کشورمان به کشورهای اتحادیه اروپا هستند؛ این تصمیم در شرایط کنونی و فصل سرما در اروپا، قطعاً ضربه زیادی را متوجه دولت‌های اروپایی خواهد کرد.وی در این زمینه افزود: با توجه به نیاز اروپایی‌ها به نفت کشورمان، اگر این اقدام صورت پذیرد، آنها غافلگیر خواهند شد.عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر نفت صادراتی کشورمان به اروپا که حدود 18 درصد است، قطع شود، قطعاً اروپایی‌ها ضمن غافلگیری، متوجه قدرت جمهوری اسلامی ایران شده و می‌فهمند که نظام اسلامی در قبال سیاست‌های اروپایی‌ها کوتاه نمی‌آید.حسینی صدر با بیان اینکه باید در مورد قطع صاردات نفت ایران به اتحادیه اروپا هوشمندانه عمل کرد، اظهار داشت: اروپا در حال حاضر دچار بحران‌های شدید داخلی از جمله گرانی و تورم بالا و همچنین اعتراضات مردمی است و این اقدام مجلس ایران این بحران‌ها را دوچندان خواهد کرد.” اروپایی‌ها هرگز نمی‌توانند نفت کشور دیگری را جایگزین نفت با کیفیت ایران کنند؛ عربستان هم اگر اعلام کرده که می‌تواند نفت خود را جایگزین نفت ایران کند، اقدام نابخردانه‌ای کرده است چرا که اولاً توان کمک نفتی به اروپا را ندارد و ثانیاً با اعتراضات داخلی موجه خواهد شد.”وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان به این نتیجه برسند که نفت صادراتی به اروپا باید قطع شود، مجلس لحظه‌ای در این زمینه تعلل نخواهد کرد و حتی کمیسیون انرژی می‌توان طرح قطع صادرات نفت به اروپا را ظرف دو یا سه روز تصویب و به صحن علنی ارائه کند.عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در پایان تأکید کرد: قطعاً طرح قطع صادرات نفت ایران به اروپا، جزو طرح‌هایی خواهد بود که با رأی بالایی توسط مجلس هشتم تصویب شده است.