ايجاد منطقه آزاد زيارت در کشور

منطقه آزاد زيارت در سه شهر زيارتي کشور ايجاد مي شود.رئيس ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي کشور در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزي خبر در قم گفت: لايحه تشکيل منطقه آزاد زيارت به هيات دولت ارسال شده است که با تاييد آن منطقه آزاد در شهرهاي زيارتي مشهد ، قم و شيراز تشکيل مي شود.آقاي جهانيان با اشاره به وجود صدها ميليون شيعه و مسلمان در جهان افزود : با اجراي اين طرح زائران از هر نقطه جهان مي توانند بدون رواديد از اماکن زيارتي اين شهرها استفاده کنند.وي همچنين از رشد بيش از 32 درصدي مسافرتهاي نوروزي و رشد 10 درصدي استفاده از اقامتگاهها و هتلهاي کشور در مقايسه با پارسال خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود که در مجموع تا پايان تعطيلات نوروزي 30 درصد رشد سفر داشته باشيم .معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي گردشگري کشور افزود: با توجه به آمارهاي بدست آمده از 30 استان کشور تا امروز استانهاي قم ، اصفهان و مازندران از نظر ورودي مسافر به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را داشته اند.