انگیزه روباه پیر از جنایت‌هایش ریشه در گذشته

یک آسیب شناس گفت: برای شناسائی انگیزه اصلی روباه پیر از جنایت‌های سیاهش باید گذشته او از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.همشهری‌آنلاین:دکتر مجید ابهری افزود: در کالبدشکافی رفتاری اینگونه مجرمان مانند بیجه، قاتل دوچرخه سوار در آبادان و این بزهکار یک نکته مشترک وجود دارد و آن قرار گرفتن در معرض آزار جنسی در دوران طفولیت است. این فرآیند منفی رفتاری همراه با انباشت حفارت در دوران کودکی به خصوص دوران بلوغ باعث بروز رفتار سادومازوخیستی می‌شود.وی افزود: این بزهکاران از آزار جنسی دیگران به خصوص افراد ضعیف و اطفال لذت می‌برند. آنها به خاطر داشتن این ناهنجاری روانی و رفتارهای ضد اجتماعی برای جامعه خطرناک محسوب شده و باید از اجتماع جدا شوند.این کارشناس به نقش والدین کودکان بزه دیده اشاره کرد و افزود: مهمترین نکته قابل توجه در مورد اطفال مورد آزار قرار گرفته و این دسته از بزهکاران، استفاده از ابزار ترس و تهدید در مورد قربانیان است. والدین باید به گونه‌ای روابط خود و فرزندان را تنظیم کنند که آنها مشکلات خود را بدون ترس مطرح کنند. اگر قربانیان این مرد جانی زودتر موضوع را مطرح می‌کردند قبل از اینکه کودکان دیگر قربانی شوند مرد تبهکار دستگیر می‌شد.وی به مهر گفت: قبل از مجازات این دسته از بزهکاران باید بر روی گذشته آنها روانکاوی صورت گیرد تا ریشه های ارتکاب این جرم شناسائی شود. با این روانکاوی نقاط تاریک روح و رفتار آنها باید مورد توجه قرار گیرد. این افراد نه تنها برای شهروندان خطری جدی بوده بلکه برای خانواده خود نیز تهدیدی واقعی هستند.