استان تهران ركورددار نزاع

تعداد معاينات نزاع در مراكز پزشكي قانوني كشور در ده ماهه سال جاري نسبت به همين زمان در سال گذشته 4.6 درصد كاهش داشت.به گزارش خبرنگار ايلنا، در ده ماهه سال جاري 526 هزار و 902 مورد معاينات نزاع در مراكز پزشكي قانوني كشور صورت گرفت.سال گذشته در همين مدت مراجعات نزاع 552 هزار و 173 مورد بود.بر اساس اعلام سازمان پزشكي قانوني كشور، در ده ماهه امسال، استان تهران با 86 هزار و 628 مورد بيشترين و خراسان جنوبي با 2 هزار و 347 مورد كمترين مراجعات نزاع را داشته‌اند.بر اساس اين گزارش از كل مراجعات نزاع در ده ماهه امسال 373 هزار و 676 مورد مرد و 153 هزار و 226 مورد زن بودند.همچنين بيشترين آمار مراجعات نزاع در اين مدت با رقم 63 هزار و 308 مورد در تير ماه ثبت شده‌ است.در دي ماه امسال نيز 39 هزار و 303 مورد معاينات نزاع در مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور صورت گرفت كه از اين تعداد 27 هزار و 157 مورد مرد و 12 هزار و 146 مورد زن بودند.